Stichting Registratie ergonomen
Introductie
 

De Stichting Registratie Ergonomen (SRe) is opgericht om kwaliteitsgaranties te bieden aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Die garanties bestaan uit drie elementen:

  • De SRe regelt de inschrijving van Nederlandse ergonomen in het Register van de CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). In de CREE participeren een groot aantal Europese landen. Samen stellen zij eisen vast met betrekking tot kennis, vaardigheden en gedrag. Ergonomen die aan deze eisen voldoen, worden in het register opgenomen. Zij mogen de toevoeging Eur.Erg. achter hun naam gebruiken.
  • Geregistreerde ergonomen houden zich aan de gedragsregels zoals die door de CREE zijn vastgesteld en door de SRe worden bewaakt.
  • Voor arbitrage bij klachten of conflicten m.b.t. het werk van een register-ergonoom kan men terecht bij de commissie van beroep en arbitrage van de SRe.

De SRe hecht er groot belang aan dat de Europees Ergonoom zijn of haar vakkennis in stand houdt, en dat er goede Nederlandse opleidingen in de professionele ergonomie bestaan. De SRe stimuleert dit zoveel als mogelijk is. Om zijn onafhankelijke positie te bewaren kan de SRe hierin echter zelf geen initiatieven nemen. De SRe is als stichting onafhankelijk van belanghebbende partijen en staat los van beroepsverenigingen.

Quicklink

  • Human Factors NL is opgericht op 8 oktober 2014, na samengaan van de belangrijkste verenigingen en stichtingen op het gebied van ergonomie in Nederland. Onder de nieuwe naam wil Human Factors NL zich inzetten voor het ontwikkelen, inzetten en verspreiden van kennis over human factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten.
    http://www.humanfactors.nl
Stichting Registratie ergonomen http://www.registratie-ergonoom.nl
  Introductie
  Toelatingseisen
  Gedragsregels
  Registratie
  Informatie
  Geregistreerden
  Links